Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy

Výzkumné zprávy a expertizy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Autor  Rok  Komentář 
1.Analýza současného stavu válečku DPD pro TC 2RNDr. Jaroslav Jochman1985Analýza současného stavu válečků DPD na ...
2.Analýza spotřeby dopravních pásů v SHR a prognóza do roku 1990Ing. Helena Jochmanová1989Požadavky na dodání dopravních pásů často ...
3.Cestovní zpráva ze služební cesty do BLR Plovdiv ve dnech 17.11.- 2.12. 1985RNDr. Jaroslav Jochman1985Účel: Účast na světové výstavě úspěchů ...
4.Cestovní zpráva ze služební cesty do PLR ve dnech 17. 21. 9. 1985RNDr. Jaroslav Jochman1985Účel:Podzimní škola – problematika dopravních ...
5.Expertíza pevnosti dopravního pásu a příčiny jeho přetržení ve spoji. Zpráva k objednávce č, 95 24 5 26RNDr. Jaroslav Jochman1995Vzhledem k tomu, že na více jak polovině šířky ...
6.Expertíza pryžotextilních dopravních pásů - Teplárna Trmice a.s.RNDr. Jaroslav Jochman1995Většina dopravních pásů v Teplárně Trmice ...
7.Expertíza příčin opotřebení pásů na dopravnících TC 2N k.p. DJF BílinaRNDr. Jaroslav Jochman1988Výsledky měření opotřebení pryžových krycích ...
8.Expertíza příčin poruch dopravních pásů 12A, 12B a návrh vhodných opatřeníRNDr. Jaroslav Jochman1987Vysoká životnost dopravních pásů v teplárenském ...
9.Expertíza současného stavu a návrh souboru racionalizačních opatření vulkanizérských prací na podmínky k,p, DLMRNDr. Jaroslav Jochman a kolektiv1985Expertíza posuzuje stav organizace, technického ...
10.Expertíza současného stavu dopravních pásů na TPÚ. Technologie spojování dopravních pásů v podmínkách TPÚ.RNDr. Jaroslav Jochman1992Expertíza zahrnuje tyto údaje: vyřazené dopravní ...
11.Expertíza vlivu délky spoje na pevnost při lepení dopravních pásů za studena i za teplaRNDr. Jaroslav Jochman a Karel Havel1988Zvyšování délky spoje má význam pouze do ...
12.Hlavní příčiny vysoké poruchovosti a snížení životnosti dopravních pásů na velkostrojích na DLM. K dílčímu real. výstupu.Ing.H.Jochmanová1988Zpráva se zabývá hlavními příčinami vysoké ...
13.Hodnocení změn vlastností zemin během jejich dopravy PDPIng. Zdeněk Křivan1989Výzkum byl prováděn pouze v laboratořích. ...
14.Informace o stavu řešení spolehlivého spojování širokých pryžových pásů s polyamidovými vložkamiIng. Korb a D.T.Havelka1972Cíl: Stanovit technologický postup spojování ...
15.Jednotná metodika použití vibrační bezdemontážní diagnostiky poháněcích jednotek DPD pro technologické celky TC 2Ing. P.Končal1988Zpráva obsahuje současné zkušenosti s používáním ...
16.K realizačnímu výstupu. Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na k.p. DVIL.Podklady a návrhy pro objektivní rozhodování a plánování v oblasti péče o stroje a zařízeníIng. P.Končal1987Zpráva „ Stanovení hlavních vlivů na životnost ...
17.K realizačnímu výstupu.Studie možnosti uplatnění přístrojů IRD 880 a VIBROPORT pro bezdemontážní diagnostiku.Ing.T.Kratochvil1986Výzkumná zpráva zdůvodňuje proč a kterým ...
18.Komplexní přesyp DPD - 1. etapa.Ing. P.Janoušek, Ing.F.Veverka1987 Ve zprávě je řešena problematika předávacího ...
19.Komplexní přesyp DPD - 3. etapa. Přesyp DPD š. 1800 mm s tlumícím roštemIng.P.Janoušek1989 Pojízdný tlumící rošt je prvkem předávacího ...
20.Komplexní řešení problematiky napínání PA pásma DPDIng. Pavel Janoušek2000 V současné době nejsou uspokojivě vyřešeny ...


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion