Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Expertíza příčin poruch dopravních pásů 12A, 12B a návrh vhodných opatření
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Expertíza příčin poruch dopravních pásů 12A, 12B a návrh vhodných opatření


NázevExpertíza příčin poruch dopravních pásů 12A, 12B a návrh vhodných opatření
AutorRNDr. Jaroslav Jochman
Rok1987
KomentářVysoká životnost dopravních pásů v teplárenském závodě Trmice klade vysoké požadavky na životnost jejich spojů. Spolehlivost dopravních pásů negativně ovlivňují nálepy na bubnech, které vznikají hlavně při nižších teplotách. Tyto nálepy mohou být příčinou postupného rozlepování spojů a nelze vyloučit ani vznik průrazu pásů. U dopravních pásů předložených k expertíze došlo k jejich přetržení bezprostředně po uvedení do provozu. Hlavní příčinou přetržení bylo silné přebroušení textilních vložek ve spoji. Toto tvrzení dokazují pevnostní zkoušky textilu poškozených spojů a rozdílné pevnosti ve zkušebním spoji. V souvislosti s výše uvedenými fakty se nepříznivě projevuje třívložková konstrukce dopravních pásů. Přechodem na čtyřvložkové dopravní pásy a zavedením dalších navrhovaných nápravných opatření lze snížit opakování havárií dopravních pásů v Trmicích na minimum.

Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion