Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Definice a názvosloví

Definice a názvosloví

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Jiná pojmenování  Definice 
1.abandonopustit (důlní dílo); zastavit provoz (dolu)
2.abandon a minezastavit/opustit důl
3.abandon a wellopustit/zanechat/zastavit vrt
4.abandon permanentlyodstavit (dílo), zastavit (práci)
5.abandonedopuštěný, vytěžený
6.abandoned areastařina (prostor)
7.abandoned at a depth ofzastaven v hloubce
8.abandoned coal pillarosamocený uhelný pilíř
9.abandoned drilling wellpředčasně zastavený vrt
10.abandoned mineopuštěný/vytěžený/vyčerpaný důl
11.abandoned pitopuštěný lom
12.abandoned supportztracená výztuž
13.abandoned wellzastavený vrt
14.abandoned workingopuštěné důlní dílo; stařina
15.abandonment of the drilling workzastavení vrtných prací
16.abate air pollutionsnížit znečištění ovzduší
17.ablationodplavení (zvětralých hornin); odtávání, ablace; splavování (sutě)
18.above ground nadzemní; povrchový, na povrchu (dolu)
19.above ground-level dumphorní/převýšená výsypka; horní odval
20.abradabilityotěrnost; odolnost proti otěru


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion