Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Hodnocení změn vlastností zemin během jejich dopravy PDP
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Hodnocení změn vlastností zemin během jejich dopravy PDP


NázevHodnocení změn vlastností zemin během jejich dopravy PDP
AutorIng. Zdeněk Křivan
Rok1989
Komentář

Výzkum byl prováděn pouze v laboratořích. Z dosažených výsledků vyplývá: - při zkoumání pryžových krycích vrstev z Gumáren 1. Máje v Půchově se prokázalo, že jako nejlepší vrstva ve vztahu k lepivosti ME - zemina se jeví vrstva označená AO.  - krycí vrstva označená  L z NDR má zřetelně horší vlastnosti z hlediska nalepování než zkoušené krycí vrstvy z D1.M v Půchově,  - krycí vrstva AO má velmi příznivý charakter nárůstu max, hodnost přilnutí Lmax v širokém rozpětí hodnot indexu plasticity (v našem případě Lp = 28 - 60). Doporučuje se provozní ověření dopravního pásu s krycí vrstvou kategorie AO.


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion