Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Informace o stavu řešení spolehlivého spojování širokých pryžových pásů s polyamidovými vložkami
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Informace o stavu řešení spolehlivého spojování širokých pryžových pásů s polyamidovými vložkami


NázevInformace o stavu řešení spolehlivého spojování širokých pryžových pásů s polyamidovými vložkami
AutorIng. Korb a D.T.Havelka
Rok1972
Komentář

Cíl: Stanovit technologický postup spojování pásu za použití vhodných spojovacích materiálů. Spolehlivost byla ověřována zkouškami zkušebních spojů (soudržnost mezi vložkami, dynamické namáhání). Zkoušky provedl VÚHU v KS Teplice gumárna na trhacím stroji s registrací, Zkoušky dynamického namáhání provedl VÚTZ Praha v Podbabě.

 

Faktory a jejich projevy na „teplých" spojích:

 • vulkanizační tlak
 • rozsah a způsob předsoušení spojovaných konců
 • použité vulkanizační zařízení
 • spojovací pryž a roztok
 • topná teplota a doba vulkanizace
 • dosažený počet cyklů vzorků na zkušebně  (v Podbabě)
 • dosažená soudržnost vzorku

 

Tabulky ………

 

Závěry:

 • vulkanizační tlak nesmí být nižší než 5,0 kp/cm2 (hodnota 5,25 kp/cm2 plně vyhovuje). Tlak musí být zaručeně rovnoměrně rozložen po celé ploše spoje (garantoval NILOS)
 • vlhkost vložek pásu negativně ovlivňuje kvalitu spoje. Spojované konce pásu je nutno zbavit vlhkosti předsoušením (na- příklad vulkanizačními deskami po dobu 2 – 4 hodin při teplotě 80 – 100oC)
 • spojovací materiál – osvědčil se materiál VUGPT  - PK a Materiál NILOS
 • vulkanizační teplota 145o C po dobu 50 minut, pak je třeba chladit 2 hodiny (v lisu NILOS bez použití chlazení stlačeným vzduchem)
 • pozornost je třeba věnovat provedení topných desek. Předpis pro přejímku a provoz topných desek zpracoval VÚGPT
 • lepidlo MATADOR 6626 a 5 % tužidla DESMODUR zaručuje maximální soudržnost mezi vložkami spoje
 • nejlepší výsledky s nátěry systémem:

-          před nátěry vložky odrásat a očistit

-          1. nátěr rozetřít a nechat uschnout

-          2. nátěr rozetřít a nechat uschnout

-          3. nátěr rozetřít a oživit pomocí tepelného zdroje


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion