Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > K realizačnímu výstupu.Studie možnosti uplatnění přístrojů IRD 880 a VIBROPORT pro bezdemontážní diagnostiku.
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

K realizačnímu výstupu.Studie možnosti uplatnění přístrojů IRD 880 a VIBROPORT pro bezdemontážní diagnostiku.


NázevK realizačnímu výstupu.Studie možnosti uplatnění přístrojů IRD 880 a VIBROPORT pro bezdemontážní diagnostiku.
AutorIng.T.Kratochvil
Rok1986
Komentář

Výzkumná zpráva zdůvodňuje proč a kterým strojním uzlům je třeba věnovat prvořadou pozornost při aplikaci vibrační diagnostiky v provozech SHR.

Obsahuje teorii kmitání, vysvětluje principy frekvenční analýzy a základní pojmy z oboru vyvažování. Její praktická část, podložená měřením se zabývá vyvažováním rotujících součástí.

Vibrační diagnostika jako základní diagnostická metoda.

Další možné metody: měření teplot, termovize, vibrodiagnostika, speciální ložisková diagnostika, ultrazvuková diagnostika, akustická diagnostika, měření tlouštěk stěn, nátěrů, krycích vrstev dopravních pásů, celý soubor související s diagnostikou dopravních pásů, tribotechnická diagnostika, diagnostika elektrických kabelů, diagnostika hydraulických systémů a pohonů.

 

Pro úspěch bezdemontážní diagnostiky je třeba volit vhodný výběr metod, nebo jejich kombinaci.

 

Ve zprávě je evidována skladba poruchovosti rypadel, zakladačů a DPD podle skupin, například pro DPD:

  • pryžový dopravní pás                29,5 %
  • bubny                                       5,8 %
  • převodovky                              26,8 %
  • válečky                                     4,3 %
  • elektro-poruchy                        29,0 %
  • ostatní drobné poruchy 

Z uvedeného přehledu je patrno, že z hlediska očekávaného přínosu na úseku údržby je nutno diagnostiku zaměřit:

  • u rypadel na koleso, převodovky a elektro-poruchy
  • u DPD na pryžový dopravní pás, převodovky, válečky a elektromotory
  • u zakladačů na dopravní cesty, elektro-poruchy, podvozek a převodovky

Přístroje pro vibrační diagnostiku IRD 880 a VIBROPORT byly ověřeny. Porovnány, a lze konstatovat, že jsou použitelné pro vibrační diagnostiku  převodových skříní. Lze s nimi provádět měření intenzity kmitání, frekvenční analýzu kmitání a statické a dynamické vyvažování rotujících částí (bubnů DPD, brzdových kotoučů, spojek a podobně).


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion