Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > K realizačnímu výstupu. Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na k.p. DVIL.Podklady a návrhy pro objektivní rozhodování a plánování v oblasti péče o stroje a zařízení
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

K realizačnímu výstupu. Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na k.p. DVIL.Podklady a návrhy pro objektivní rozhodování a plánování v oblasti péče o stroje a zařízení


NázevK realizačnímu výstupu. Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na k.p. DVIL.Podklady a návrhy pro objektivní rozhodování a plánování v oblasti péče o stroje a zařízení
AutorIng. P.Končal
Rok1987
Komentář

Zpráva  „ Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na k.p. DVIL„ obsahuje a konstatuje:

 

 • životnost dopravních pásů na TC 2 na k.p. VČSA je v rámci SHD relativně nižší a představuje 60 – 80% hodnoty stanovené v návrhu normy životnosti
 • příčinou snížené životnosti není rovnoměrné opotřebení krycích vrstev až na nosnou kostru, ale poškození dopravního pásu tak, že jeho další provoz je nemožný
 • nejčastější typy poškození:
  • poškození krycí vrstvy a nosné kostry četnými průrazy tvrdým a ostrohranným materiálem
  • nerovnoměrné opotřebení horní krycí vrstvy  ve středu pásu s poškozením nosné kostry otěrem o spadaný materiál pod spodní větví dopravního pásu DPD
  • nerovnoměrné opotřebení horní krycí vrstvy na bocích pásu otěrem o dlouhé plenty na přesypech
  • poškození dopravního pásu podélným rozříznutím
  • zvýšené náklady na předčasné výměny dopravních pásů v důsledku působení uvedených vlivů, představují roční ztrátu cca 6 milionů Kčs
 • existuje možnost snížit náklady na KU 800 VČSA použitím pásu konstrukce  4 PA 700/150, 8+4 mm, nebo zesílením krycích vrstev  (především spodní) na 4 PA 500 + 1 PAK 160, 6 + 2 mm.

Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion