Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Expertíza příčin opotřebení pásů na dopravnících TC 2N k.p. DJF Bílina
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Expertíza příčin opotřebení pásů na dopravnících TC 2N k.p. DJF Bílina


NázevExpertíza příčin opotřebení pásů na dopravnících TC 2N k.p. DJF Bílina
AutorRNDr. Jaroslav Jochman
Rok1988
KomentářVýsledky měření opotřebení pryžových krycích vrstev po 500 hodinách provozu neumožňují objektivně provést konečné hodnocení příčin opotřebení. V době vydání zprávy činilo opotřebení pryžových krycích vrstev 5% až 10%, z čehož bylo možno konstatovat , že na žádném dopravníku (PD č.521 až 524) nepůsobí extrémně nepříznivé vlivy. Doporučeno pokračovat ve sledování. I přesto lze konstatovat, že rychlost opotřebení pryžových krycích vrstev dopravních pásů St 3150 na TC 2N není vyšší než 5 - 8 mm/100 000 cyklů, což ve srovnání s jinými dopravníky TC 2  na k.p. DJF Bílina je hodnota relativně nízká.

Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion