Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Komplexní řešení problematiky napínání PA pásma DPD
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Komplexní řešení problematiky napínání PA pásma DPD


NázevKomplexní řešení problematiky napínání PA pásma DPD
AutorIng. Pavel Janoušek
Rok2000
Komentář

     V současné době nejsou uspokojivě vyřešeny všechny problémy spojené s napínáním dopravního pásu.

     Zpracovaná výzkumná zpráva analyzovala základní provozní faktory ovlivňující funkční a provozní spolehlivost dopravníku DPD jako celku. Cílem bylo dokázat, že výpočet velikosti napínací síly musí být proveden pro nejnepříznivější provozní stav ve všech režimech chodu pásového dopravníku. Jednotlivé provozní faktory mohou působit kladně či záporně.

     Provozování dopravníku s napínáním v „ debloku „automaticky vede k trvale vyšším tahům v dopravním pásu. Kladným prvkem v tomto případě je snížení valchovacího odporu, větší eliminace dynamických účinků v dopadové zóně vratné stanice, případně možnost zvětšit rozteč válečkových stolic v horní větvi. Zvýšený tah v dopravním pásu se může negativně projevit snížením životnosti některých uzlů pásového dopravníku. Jedná se hlavně o poháněcí, napínací, vratné a převáděcí bubny, především o jejich ložiska a hřídele.

     Významným negativním faktorem je  vliv teploty na proměnlivost tahu v dopravním pásu.

     S ohledem na optimální životnost všech uzlů pásového dopravníku je nanejvýš žádoucí po ukončení rozběhu napínací sílu snížit na hodnotu odpovídající ustálenému stavu.

     V souladu se současným stavem a možnostmi technického provedení, převládá potřeba provozovat maximálně zatížené dopravníky s automaticky řízeným napínáním.

 

Při výpočtech napínací síly – uvedených ve zprávě – jsou respektovány vlivy obložení poháněcích bubnů, provozní a klimatické faktory a rozdíly průměrů poháněcích bubnů u dvoububnových pohonů.


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion