Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Expertíza vlivu délky spoje na pevnost při lepení dopravních pásů za studena i za tepla
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Expertíza vlivu délky spoje na pevnost při lepení dopravních pásů za studena i za tepla


NázevExpertíza vlivu délky spoje na pevnost při lepení dopravních pásů za studena i za tepla
AutorRNDr. Jaroslav Jochman a Karel Havel
Rok1988
Komentář

Zvyšování délky spoje má význam pouze do určité hranice, která je dána smykovou pevností lepidla. Smyková pevnost lepidla při lepení za studena roste s časem. Maxima dosahuje většinou v čase delším, než je pro provedení spoje k dispozici. Důležitou roli hraje dodržení technologického postupu a vnější vlivy (teplota, vlhkost vzduchu, kvalita lepidla, kvalita a čistota styčných ploch atd.). Předčasnému uvedení spoje do provozu lze předejít zkouškami na vzorcích spojů vytvořených současně a za stejných podmínek jako vlastní spoj. Výhodou spojování dopravních pásů vulkanizací za tepla je vyšší smyková pevnost spoje, dosažená bezprostředně po vulkanizaci. Závislost pevnosti spoje na délce má stejný charakter a je dána hodnotou smykové pevnosti spoje.


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion