Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Jednotná metodika použití vibrační bezdemontážní diagnostiky poháněcích jednotek DPD pro technologické celky TC 2
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Jednotná metodika použití vibrační bezdemontážní diagnostiky poháněcích jednotek DPD pro technologické celky TC 2


NázevJednotná metodika použití vibrační bezdemontážní diagnostiky poháněcích jednotek DPD pro technologické celky TC 2
AutorIng. P.Končal
Rok1988
Komentář

Zpráva obsahuje současné zkušenosti s používáním přístrojů pro vibrační diagnostiku v SHD. Jsou zde uvedeny výsledky z praktických měření na TC 2 dolů DVIL a DJŠ a výsledky experimentálních měření. Na základě měření byly určeny způsoby stanovení  mezních hodnot a obecné způsoby vyhodnocování stavu pohonů DPD.

 

S využitím této metodiky lze stanovit:

·         mezní hodnotu efektivní rychlosti kmitání pro určitý typ pohonů a určitá měřící místa, která určují stav provozuschopnosti pohonu

·         mezní hodnotu pro přejímku (orientačně)

·         mezní hodnoty na pracovních frekvencích

o        otáčková a její 2. harmonická

o        zubová na vstupu a na výstupu

·         zbytkovou životnost pohonu v určitém místě

 

Uvedením této metodiky do provozní praxe lze dosáhnout stavu, že cca 75 % pohonů, u nichž došlo k částečnému poškození aniž došlo k havárii, bude zachyceno včas s pozitivními ekonomickými dopady.

Včasným zásahem (výměnou) nedojde k následnému poškození ozubení, valivých ložisek, hřídelí a podobně. Tím se podstatně sníží náklady na opravy těchto převodovek včetně ztrát na těžbě z důvodů nucených neplánovaných odstávek celého TC 2.

 

Hlavní technické výsledky:

 

·         dovolená celková statická nevývaha na poloměru 300 mm, při n = 1000 min-1,

Mc = 300 g

·         dovolená nesouosost ...... 0,6 mm

·         mezní hodnota efektivní rychlosti kmitání pro každé měřící místo ......... vmez = 2 . vstř

 

Z takto stanovených mezních hodnot lze určit stav pohonu a jeho zbytkovou životnost

 

·         stanovení způsobů a intervalů diagnostických měření


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion