Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy

Výzkumné zprávy a expertizy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Autor  Rok  Komentář 
1.Životnost spojů dopravních pásůIng. Pavel Končal a RNDr. Jaroslav Jochman1983Hlavní příčinou nízké kvality a životnosti ...
2.Životnost dopravních pásů DPDRNDr. Jaroslav Jochman1981Byla zpracována metodika sledování životnosti ...
3.Zvýšení životnosti destičkových stěračů na rýpadle KU 800Ing. Jiří Hora1997Ve zprávě je hodnocena funkční a provozní ...
4.Zpráva o spojování pryžových pásů s polyamidovými vložkamiIng. Bohuslav Korb1971Při zavádění DPD do revíru se spojovaly pryžové ...
5.Zpracování technicko-ekonomické studie - Kontinuální odtsraňování kovových předmětů z finální produkce Hrabák.Ing. Jiří Barták2002Autor navrhuje čtyři varianty řešení: Elektromagnetický ...
6.Zpracování technicko-ekonomické studieIng. Jiří Barták2002Řešení je navrhováno ve třech variantách: Pevný ...
7.Znalecký posudek příčin poruchovosti válečků na pásové dopravě uhlí 133x465, 159x670, 4. stavba VMG BílinaRNDr. Jaroslav Jochman1981Příčiny poruch válečků na pásových dopravnících ...
8.Zjištění současné úrovně znalostí problematiky provozu pásové dopravy v povrchových uhelných dolechIng. Pavel Janoušek2000Řešení obsažená v této zprávě iniciovala ...
9.Závěrečná expertíza příčin opotřebení dopravních pásů na dopravnících TC 2N DJF BílinaRNDr. Jaroslav Jochman a Ing. Helena Jochmanová1988Závěrečná expertíza navazuje na výsledky ...
10.Výzkum životnosti spojů pryžových pásů DPD (dílčí zpráva)Ing. Bohuslav Korb1974Obdobně jako v předchozích zprávách na toto ...
11.Vývoj zařízení pro aplikaci směsí pro opravy dopravních pásůIng. Pavel Kresl1992Než byl odzkoušen materiál ESTANE 54610, většina ...
12.Výsledky sledování provozu girlandových stolic fy. PRECISMECAMilan Krajča a Karel Šamberger1979Zpráva obsahuje: provozní zkušenosti s girlandami ...
13.Výsledky sledování a vyhodnocení nových konstrukcí a provedení dopravních pásů.Ing. Věra Miškovská a RNDr. Jaroslav Jochman1990Nové dopravní pásy s vložkami "Proplet Malimo" ...
14.Vyřešení skrápění na lokalitě Vršany (technická zpráva)Ing. Jiří Barták2000Požadavek na odprášení dvou rohových přesypů ...
15.Výpočet pásových dopravníků, I. částIng. Jan Kosina1994Výpočet pásových dopravníků byl zpracován ...
16.Výpočet vrhové křivky materiálu z bubnu pásového dopravníku.Ing. Pavel Janoušek1996Zpracovaný algoritmus pro výpočet vrhové křivky ...
17.Vyhodnocení provozu OLDP na VMG 1 (podklady pro rozhodování OLDP VMG 1 v oblasti dopravních pásů).RNDr. Jaroslav Jochman1986Největší dopad na ekonomiku provozu DPD mají ...
18.Vyhodnocení provozních zkušeností s nasazením stíračů (stěračů) Hosch a Martin na DPD v uhelném průmysluIng. Jiří Hora1998Stejné výsledky jako ve výzkumné zprávě ...
19.Vyhodnocení ověřovacího provozu zařízení pro indikaci podélného rozříznutí dopravního pásu na k.p, DJF BílinaIng. Pavel Končal1984Zařízení dodané z NDR, je nevyhovující pro ...
20.Vyhodnocení nasazení lehké poháněcí a vratné stanice v lince aglomerátůIng. Pavel Janoušek1995Lehká poháněcí a vratná stanice parametrů ...


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion