Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Informace o firmách > Continental Matador Rubber, s.r.o. | Continental Matador Rubber, s.r.o.

Kontakt

Kontakt:Continental Matador Rubber, s.r.o.
Tel.:+421 (0)42 461 1111
E-Mail:info.matador@matador.sk


 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Continental Matador Rubber, s.r.o.

 

 

 

 

Slovenský dodavatel pásů pro pásové dopravníky je i první gumárenskou firmou a prvním výrobcem pneumatik v CSR.

Člen skupiny ContiTech Conveyor Belts Group, Continental AG Nemecko od roku 2007.

 

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo:
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov,
Slovenská republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
36 709 557
DIČ: 2022285485
Spisová značka: Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 17315/R
Datum vzniku: 9. 12. 2006
Webová stránka: www.matador-belts.com

 

 

Profil společnosti

 

 

 

MATADOR Púchov je nositelem tradiční obchodní známky MATADOR, ktorou používala bratislavská gumárenská firma Matador - první výrobce pneumatik v bývalém Československu. Matador Bratislava vyráběl autoplášte od roku 1925. V 30.letech se matadorky montovali na všechny slavné československé automobily a natrvalo sa zapsali do rozvoje automobilového průmyslu po boku ŠKODY, TATRY, AERA a dalších.

 
 • Spoločnosť MATADOR-gumové a balatové závody bola zaregistrovaná vo firemnom registri 7. septembra 1905. V marci 1906 začal MATADOR s výrobou gumových hadíc a remeňov v Bratislave - Petržalke.
 • Pokusná výroba pneumatík začala v roku 1925 a až do roku 1931 bol bratislavský MATADOR jediným výrobcom pneumatík v ČSR.
 • V roku 1945 bol MATADOR zoštátnený a v roku 1946 sa stáva národným podnikom.
 • Od roku 1946 rástol import náhradných pneumatík, ktoré nebolo možné pokryť zo zdrojov domácich výrobcov pneumatík (n.p. Baťa, resp. Rudý Říjen, fy Kudrnáč, resp. Rubena Otrokovice, Michelin resp. Mitas Praha). Novú pneumatikáreň sa rozhodlo vybudovať vedenie n.p. Matador Bratislava. 
 • 7. septembra 1947 bol slávnostne položený základný kameň novej pneumatikárne MATADOR. Základná stavebná príprava bola ukončená v roku 1948. Napriek problémom po zastavení dodávok kontrahovaného technologického zariadenia z USA, ktoré sa podarilo vyriešiť vďaka obetavosti našich ľudí dodávkami strojov a zariadení z českého pohraničia a z vlastných zdrojov, začala skúšobná prevádzka 1. marca 1950.
 •  Výroba v novovybudovanom závode bola oficiálne spustená 1. mája 1950. V roku 1955 sa začala výroba dopravných pásov. Monopolným výrobcom autoduší v Československu je firma od r. 1962. V roku 1968 začala firma vyrábať nákladné radiálne plášte STEEL. O tri roky neskôr začínajú gumárne v Púchove vyrábať osobné radiálne plášte. V roku 1976 bol výrobný program firmy rozšírený o nákladné radiálne plášte ALL STEEL. V roku 1979 sa začala výroba oceľolanových dopravných pásov.
 • V súvislosti s rozširovaním výrobného sortimentu narastal aj význam vedecko-technickej základne, ktorú firma neustále posilovala. V roku 1987 bol v Púchove založený Výskumný ústav gumárenský.
 • Transformácia gumárenského závodu v Púchove začala v roku 1988. V tomto roku bol podniku udelený štatút štátneho podniku a o dva roky neskôr bol transformovaný na akciovú spoločnosť. V rámci transformácie podniku dochádza ku zmene obchodnej známky. Od júla 1993 sa púchovské výrobky opäť po 40 rokoch vyrábajú pod značkou Matador. V roku 1994 bola dokončená transformácia akciovej spoločnosti na privátnu spoločnosť.
 • V roku 1994 bol certifikovaný systém riadenia kvality autoplášťov certifikačnou firmou DET NORSKE VERITAS v zmysle normy ISO 9001. O rok neskôr bol certifikovaný systém riadenia kvality dopravných pásov, duší a výrobkov z technickej gumy spoločnosťou TÜV CERT podľa normy ISO 9001.
 
 • Systém environmentálneho manažmentu bol potvrdený certifikátom spoločnosti DET NORSKE VERITAS v zmysle noriem BS 7750 a ISO 14001 v roku 1996.
 • V roku 1998 sa vo firme uskutočnili dva významné audity systému riadenia kvality autoplášťov. Na ich základe sa Matador stal prvou spoločnosťou na Slovensku a vo východnej Európe, ktorá prešla úspešne certifikáciami tohto systému v zmysle noriem ISO 9001 a QS 9000 pod akreditáciou RAB a noriem ISO 9001 a VDA 6.1.
 • V septembri 1998 bol v Púchove založený spoločný podnik Continental Matador na výrobu nákladných autoplášťov.
 • V roku 1999 bol ukončený proces transformácie spoločnosti zmenou strategického riadenia a prechodom na divizionálny systém.
 • Rok 2004 sa niesol v duchu výrazných akvizícií. S etiópskou spoločnosťou Addis Tyre Company Matador založil spoločný podnik Matador ATC so sídlom v etiópskej Addis Abebe na výrobu diagonálnych a radiálnych autoplášťov pre africký trh.
 • Rok 2005: Matador je nadnárodnou a diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia
 • V roku 2007 získala 51% gumárskej divízie MATADOR Rubber spoločnosť Continental AG, Nemecko. Strategický vstup posilnil väzby úspešných  joint venture partnerov – umožňuje im spoločnú expanziu a stavia základ výrobnej základne pre východnú Európu.
 • V roku 2008 Continental AG Hannover zvýšil od 1. júla svoj podiel v Continental Matador Rubber Púchov z 51% na 66%, čo potvrdzuje odhodlanie Continentalu investovať v Púchove
 • V roku 2009 zvýšil Continental AG Hannover svoj majetkový podiel na 100%. V pribehu tohto roka sa v Púchove otvorilo nové distribučno-logistické centrum spoločnosti Continental pre strednú a východnú Európy, ako aj novej výrobnej haly finalizácie.
 • 2010 - Continnetal otvára v máji v Púchove novú výrobnú halu, ktorá umožní ďaľšie navýšenie kapacít pre výrobu osobných a ľahkých nákladných pneumatík
 • 2011 - Vedením spoločnosti Continental bol odsúhlasený projekt ďalšieho navýšenia výrobných kapacít. Dokončených bolo 20 tisíc m2 skladovacej plochy (vrátane 18 nakladacích rámp) nového Distribučného centra, 7 150 m2 novej výrobnej haly vrátane montáže výrobných technológií a ukončila sa hrubá stavba ďalšej výrobnej haly o výmere 7 400m2

 

 

Výrobky a služby

 

Dopravn pásy: ShockBelt >>>

 

Dopravn pásy: Ecotubelt >>>

 • SHOCKBELT sú dopravné pásy v gumotextilnom, alebo oceľokordovom prevedení s jednou alebo viacerími nárazníkovými vložkami. Materiál nárazníkovej vložky je polyamid, polyester, oceľokord, alebo aramid. Majú zvýšenú odolnosť proti vzniku a šíreniu prierazov, spôsobených dopadajúcim materiálom pri nepriaznivých dopadových výškach.
 
 • Dopravné pásy pre všeobecné použitie Ecotubelt sú určené na dopravu ekologicky závadných materiálov, ktoré spôsobujú nadmerné znečisťovanie životného prostredia. Princíp dopravy spočíva v zvinutí pásu do tvaru hadice, v ktorej sa prepravuje materiál.

 

       
 

Dopravn pásy: TransBelt >>>

 

Dopravn pásy: SteelBelt >>>

 • Dopravné pásy pre všeobecné použitie TransBelt sú určené pre dopravu sypkého a kusového materiálu v bežných prevádzkových podmienkach.
 
 • Dopravné pásy SteelBelt sú vhodné na prepravu materiálu na veľké osové vzdialenosti v ťažkých pracovných podmienkach, K použitiu v náročných podmienkach ich predurčuje predovšetkým malé predĺženie pri zaťažení a ich vynikajúca schopnosť prispôsobiť sa korýtku dopravníka vďaka nízkej priečnej tuhosti.
       
 

Dopravn pásy: FireBelt V >>>

 

Dopravn pásy: FireBelt K >>>

 • Dopravné pásy FireBelt V sú určené na prepravu horľavých materiálov v podzemí.
 
 • Dopravné pásy FireBelt K sú určené pre prepravu sypkého a kusového materiálu v prostredí s nebezpečenstvom vzniku výbuchu a šírenia požiaru.
       
 

Dopravn pásy: ThermBelt >>>

 

Dopravn pásy: FrostBelt >>>

 • Dopravné pásy pre všeobecné použitie ThermBelt sú určené pre dopravu horúceho sypkého a kusového materiálu. Doporučuje sa používať všade tam, kde teplota prepravovaného materiálu prevýši 60 ºC.
 
 • Dopravné pásy FrostBelt sú určené predovšetkým pre prepravu sypkého a kusového materiálu pri extrémne nízkych teplotách prostredia.
       
 

Dopravn pásy: ChemicalBelt >>>

 

Dopravn pásy: OilBelt >>>

 • Dopravné pásy ChemicalBelt sú určené do prostredia s pôsobením chemických činidiel, na prepravu materiálov obsahujúcich anorganické kyseliny a zásady.
 
 • Dopravné pásy OilBelt sú určené pre dopravu olejových a mastných materiálov obsahujúcich nepolárne organické rozpúšťadlá a ropné látky.
       
 

Dopravn pásy: SlideBelt >>>

 

Dopravn pásy: CrossBelt >>>

 • Dopravné pásy s jednostranným nánosom krycej vrstvy (horná alebo dolná časť kostry nie je pogumovaná)
 
 • strmá preprava materiálu
 • vertikálna preprava materiálu
 • horizontálna preprava, ak je potrebné aby dopravný pás ktorý prepravuje materiál nevykazoval korýtkovosť
       
 

Dopravn pásy: ElevatorBelt >>>

 

Stírací guma >>>

 • Dopravné pásy na prepravu materiálu, kde treba na krátkej vzdialenosti prekonať veľké prevýšenie.
 
 • Pre potreby bočného utesnenia dopravníkov, stierania dopravných pásov a ďalších aplikácií súvisiacich s pásovou dopravou sú vyrábané gumové platne v metráži.
       
 

Spojovací a opravné materiály >>>

   
 • Vyplňovací pásky krycích vrstev
 • Krycí vrstvy
 • Vyplňovací pásky
 • Spojovací materiály
 • Spojovací folie
 • Pogumovaný kord
 • Skladování a garance
   

 

 

Kontaktní informace

 

Sídlo společnosti

 

Přejít na mapu >>>

 

CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

 

 

GPS souřadnice

49°06'20.1"N
18°19'03.3"E

 

 

 
 
 
       
 

Ředitel divize dopravních pásů

 

Firemní

Miroslav Plevák

miroslav.plevak@cbg.contitech.sk

Tel +421 (0)42 461 2719

 

Continantal matador rubber, s.r.o.

info.matador@matador.sk

Tel +421 42 461 1111


 

Manažer pro prodej na trhy MEE

 

Manažer pro prodej na trhy UKR/RU/KZ

Vladimir Gabko

vladimir.gabko@cbg.contitech.sk

Tel +421 (0)42 461 3360

 

Radovan Ďuňák

radovan.dudak@cbg.contitech.sk

Tel +421 (0)42 461 3357

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ekonomický stav společnosti

 

 Výroční zprávy společnosti

 

 Analýza společnosti

 
2000 >>> 2001 >>> 2002 >>>
2003 >>> 2004 >>> 2005 >>>
2006 >>> 2007 >>> 2008 >>>
2009 >>> 2010 >>> 2011 >>>
2012 >>> 2013 >>>  
 

ukázková analýza společnosti >>>

 

 

Ostatní dokumenty ve sbírce listin

 

Výpis z obchodního rejstříku společnosti>>>

   
       
 

Ekonomické finanční ukazatele

 

Obrat společnosti

 

 

Základní kapitál společnosti

 

 

 

Struktura společnosti

 

 Majetkové podíly  

 
0,000424...%
Continental Reifen Deutschland GmbH
Suma 750 EUR
 
99,999575...%
Continental Global Holding Netherlands B.V.
Suma 176 649 453 EUR

 

 

Předmět podnikání

 
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
 • pohostinská činnosť
 • protektorovanie a opravy gumových pneumatík
 • výroba gumových a plastových výrobkov
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • sprostredkovanie obchodu a služieb
 • reklamná a propagačná činnosť
 • prenájom strojov a strojových zariadení
 • výroba strojov
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
 • spracovanie dát
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • bezpečnostný technik
 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • poradenská činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • osobná cestná doprava výkonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
 • výroba foriem pre lisovanie pneumatík
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • prevádzkovanie zábavných a športových zariadení
 • poradenstvo v oblasti životného prostredia a environmentalistiky
 • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • elektroenergetika- dodávka elektriny, distribúcia elektriny
 • výroba tepla, rozvod tepla
 • výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • výroba gumových pneumatík
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - technický odpad
 • administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
 • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • správa registratúry
 • technické testovanie
 • podnikateľské poradenstvo mimo činností účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
 • poriadanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí
 • mimoškolské vzdelávanie - školenia v oblasti technických a prírodných vied
 • poriadanie kurzov a školení zameraných na zvyšovanie technickej úrovne vedenia motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
 • prevádzkovanie testovacích dráh pre motorové vozidlá
 • kalibrácia meradiel a meracích zariadení mimo určených meradiel
 • výroba elektrických zariadení
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • opravy a servis pracovných strojov a zariadení pre gumárenský priemysel
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
 

 

 

Ochranné známky

 

Číslo spisu / zápisu

Reprodukce / Znění OZ

Stav

 14157 / 153270  GRAZIOSA Zaniklý
 14157 / 153270 VERA  Zaniklý
 33910 / 156309 CLEOPATRA  Platný
 45088 / 160410  ARIANE Zaniklý
 62553 / 172760 GP  Platný
 62552 / 172762 GUMÁRNE PÚCHOV  Platný
 68517 / 177561 interguma   Zaniklý
 74210 / 185395  Interguma  Zaniklý
 76491 / 200029  MATADOR Platný
 80132 / 186559  APOLLO  Zaniklý
 88327 / 185751  iG  Zaniklý
 620878  MATADOR Platný
 720820  VERA Zaniklý
 735205  AQUILLA Platný
 735206  WINTERRA Zaniklý
 735301 COBRRA   Zaniklý
 735302  MATADOR-OMSKSHINA Platný
 747380  CITY Zaniklý
 747382  POWER Zaniklý
 747383  HECTOR Zaniklý
 747384  MAMUT Zaniklý
 747386  GOLIATH Zaniklý
 747388  SILENT Zaniklý
 739574  MP 15 STELLA Platný
 163161 / 241167  MATADOR ECS-EDGE CURVE SYSTEM Zaniklý
 752086  ELITE Neplatný
 768040  WinterSilika  Zaniklý
 768041  WinterSilika Platný
 772736  MATADOR Winter4x4 Zaniklý
 772738 MATADOR WinterRain  Zaniklý
 772739  MATADOR WinterVan Zaniklý
 781014  MASSIVE Zaniklý
 792169  MATADOR Maxilla Platný
 788455  MATADOR ELITE Platný
 792983  MATADOR WISENTTA MATADOR 4x4 Platný
 793270 MATADOR IZZARDA MATADOR 4x4  Platný
804752  MATADOR HECTORRA Platný
795662 Tyre By Name MATADOR  Zaniklý
 795663  MATADOR CONQUERRA Platný
 795664  MATADOR ARROWHEAD Zaniklý
 801845  MATADOR EFECTTA Zaniklý
 804786  MATADOR NORDICCA Platný
 804788 MATADOR GRAVISSA  Zaniklý
 804790  MATADOR ADRIANNA  Zaniklý
 804791  MATADOR NOBLESSA  Zaniklý
 804793  MATADOR MYSTICCA  Zaniklý
 804795  MATADOR HARPUNNA  Zaniklý
 804797  MATADOR GERLACH  Zaniklý
 804801 MATADOR FANTASSY   Zaniklý
 804804  MATADOR BONITTA Zaniklý
 804808  MATADOR ADHESSA Platný
 804811  MATADOR FLEXIBILLA Zaniklý
804812  MATADOR COLLOS Zaniklý
 823170  MATADOR STELLA Platný
 846774  MATADOR JERRMAK Platný
 847844 MATADOR OMMKA  Platný
 863188  MATADOR EROTICCA Platný
 881934 MATADOR YERMAK  Platný
 930942  Pneubox Your team is ready Platný
 444110 / 291529  Pneubox Váš tým je připraven Platný
 11402013   ELITE Zpětvzetá přihláška
 11407236  OMKA Zapsaná
 11406601  STELLA Zapsaná
 11406709 MAXILLA Zapsaná
 11407277  YERMAK Zapsaná
 11406675  IZZARDA Zapsaná
 11407459  SIBIR Zapsaná
 11407335  BOGATYR Zapsaná
11406758 CONQUERRA  Zapsaná
 11406824  HECTORRA Zapsaná
 11407152 WISENTTA Zapsaná
11407046 ADHESSA  Zapsaná
 11406634  NORDICCA Zapsaná
 11407087  AQUILLA Zapsaná
 

 

 

Oborová klasifikace NACE:

  22110          Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík podľa ŠÚSR

 

 

Obor činnosti podle mezinárodní klasifikace CPV 2007

 
19510000-4   Výrobky z gumy
34351100-3   Pneumatiky pre motorové vozidlá
34351100-3   Pneumatiky pre motorové vozidlá (a príbuzné predmety)
34411200-3   Pneumatiky pre motocykle
34411200-3   Pneumatiky pre motocykle (a príbuzné predmety)
34352000-9   Pneumatiky na vysokú záťaž
34352000-9   Pneumatiky na vysokú záťaž (a príbuzné predmety)
34352100-0   Pneumatiky pre nákladné vozidlá
34352100-0   Pneumatiky pre nákladné vozidlá (a príbuzné predmety)
34352200-1   Pneumatiky pre autobusy
34352200-1   Pneumatiky pre autobusy (a príbuzné predmety)
34731800-8   Pneumatiky pre lietadlá
34731800-8   Pneumatiky pre lietadlá (a príbuzné predmety)
34352300-2   Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje
34352300-2   Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje (a príbuzné predmety)
44425300-8   Gumené pásy
34312100-8   Remene ventilátorov (kaučuk)
34312500-2   Tesnenia
34312600-3   Kaučukové dopravníkové pásy
34312700-4   Kaučukové hnacie remene
42417310-8   Dopravníkové pásy
42636000-3   Lisy
 

 

 

Dotace

 

Omlouváme se, informace nebyly nalezeny.

 

 

Propojení a vztahy fyzických a právnických osob

 

Zdroj: http://http://firemny-register.sk/

 

 

Novinky o společnosti

  Návod na použití dopravních pásů    SK >>>    EN >>>    RU >>>
  Záruční a reklamační podmínky dopravních pásů MATADOR     SK >>>    EN >>>    RU >>>
  Katalog dopravních pásů   SK / EN / RU >>>

 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 

 

 

 

 

 

 


 

 Napište nám na info@i-tes.com a získejte více informací o analýze vlastní společnosti nebo konkurenční firmě.


 

 

 

 

 

 

 

Chemicalbelt


 

Firebelt V


 

Slidebelt


 

TransBelt


 

ShockBelt


 

Ecotubelt


 

Firebelt K


 

Thermbelt


 

Frostbelt


 

Oilbelt


 

SteelBelt


 

Crossbelt


 

Elevatorbelt


 

Spojovací a opravné materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj dat
http://www.matador-belts.com/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © BrusTech technologies 2006-2017