Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dopravní pásy > Spojování a opravy dopravních pásů > Spojovací a opravné materiály | Continental Matador Rubber, s.r.o.

Kontakt

Kontakt:Continental Matador Rubber, s.r.o.
Tel.:+421 (0)42 461 1111
E-Mail:info.matador@matador.sk


 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Spojovací a opravné materiály

 

 

 

 

 

Slovenský dodavatel pásů pro pásové dopravníky je i první gumárenskou firmou a prvním výrobcem pneumatik v CSR.

Člen skupiny ContiTech Conveyor Belts Group, Continental AG Nemecko od roku 2007.

 

 

Přejít na produkty a služby >>>

  Obchodní jméno:
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo společnosti:
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, SK
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
36709557
DIČ: 2022285485
Spisová značka: Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 17315/R
Datum vzniku: 9. prosince 2006
Základní kapitál: 176.650.203,- EUR
Webová stránka: www.matador-belts.com
Facebook: https://www.facebook.com/MatadorGroup/

 

 

VYPLŇOVACIE PÁSKY KRYCÍCH VRSTIEV
 • vyrábajú sa v hrúbkach zodpovedajúcim hrúbkam dolných a horných krycích vrstiev spojovaných dopravných pásov v šírkach 1000 mm. Balené sú v polyetylénovej fólii, navinuté na plastových rúrach s maximálnou váhou 20 kg.
 
KRYCIE VRSTVY
 • vyrábajú sa v hrúbkach zodpovedajúcim hrúbkam dolných a horných krycích vrstiev spojovaných dopravných pásov v šírkach 1000 mm. Balené sú v polyetylénovej fólii, navinuté na plastových rúrach s maximálnou váhou 20 kg. Pre dopravné pásy v prevedení STEEL sa dodávajú krycie vrstvy v tvare zodpovedajúcom ploche spoja.
 
VYPLŇOVACIE PÁSKY
 • pre dopravné pásy v prevedení STEEL sa vyrábajú vyplňovacie pásky v hrúbke 2 mm a šírkach 7,8 a 10 mm, balené v polyetylénovej fólii a v kartónovej krabici s maximálnou váhou balíka 20 kg.
 
SPOJOVACIE ROZTOKY
 • sú jednozložkové, balené v uzavretých plechových obaloch v 1 l (0,7 kg) a 10 l (6,5 kg) baleniach.
 
SPOJOVACIA FÓLIA
 • je vyrábaná v hrúbke 1 mm, v šírkach 680 mm, balená je v polyetylénovej fólii, navinutá na plastových rúrach s maximálnou váhou balíka 20 kg a 30 kg. Pre oceľokordové dopravné pásy sa dodáva nadublovaná spolu s krycou vrstvou.
 
POGUMOVANÝ KORD
 • je dodávaný pre spojovanie pásov SHOCKBELT v type VPK 105 v šírke 1400 mm, pre spojovanie pásov ECOTUBELT a opravy pásov TRANSBELT je z textilu, zodpovedajúcemu pevnosti a druhu výztužného materiálu kostry pásu, v šírkach 1000, 1200, 1300 a 1400 mm. Materiál je navinutý na drevených valcoch v separačnej fólii v dĺžke max. 100m.
 
SKLADOVANIE A GARANCIE
 • spojovací materiál musí byť skladovaný pri teplotách 0°C až +20°C a chránené pred slnečným žiarením. Pred použitím doporučujeme spojovací materiál temperovať 24 h pri teplote +23°C. Zaručené doby pri dodržaní skladovacích podmienok sú pre spojovacie fólie, kycie vrstvy, vyplňovacie pásky krycích vrstiev a vyplňovacie pásky . . . . . 4 mesiace
 • Spojovacie roztoky . . . . . . 3 mesiace
 • Pogumovaný kord . . . . . . . 3 mesiace

 

 

Sortiment výrobkov používaných pri servise dopravných pásov

Druh dopravního pásu

Spojo­vacie a opravné materi­ály

  Kate­gória krycích vrstiev Spo­jo­va­cia­fó­lia Vyplňo­vacie pásky krycích vrstiev Krycie vrstvy Vyplňo­vacie pásky Spo­jo­vací roz­tok Po­gu­mo­vaný tex­til
TRANS­BELT
 • X (A)
 • W (AA)
 • (AA šp.)
 • Y (B)


 

286

201
208
207
209

 

 

-----------

 

 

-----------

 

 

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poly­amid Poly­ester

STEEL­BELT
 • X (M)W (NAA)
 • Y (N)

276

 

----------------------

206
211
212

276

 

317

SHOCK­BELT EPP - 1Ply
 • A
 • AA
286

 

----------------------

201
208
----------- 1340
SHOCK­BELT EPP - 2Ply
 • A
 • AA
286 201
208
----------- ----------- 1340
FIRE­BELT Steel
 • V
 • K
290
276

 

----------------------

214
215
290
276
320
317
FIRE­BELT Ply
 • V
 • K
 • S
281
275
281
220
205
205

 

-----------

 

-----------

V318
1340
V318
THERM­BELT
 • D
 • H
 • T3
286
286
51
203
202
218
----------- ----------- 3140
3140
153
FROST­BELT
 • Steel R
 • Ply R
278
286
207 213 278 317
1340
ECOTU­BELT
 • A
 • AA
 • D

286
201
208
203
----------- ----------- 1340
OIL­BELT
 • G
 • GT
 • GMOR
285
243
286
216
242
247
----------- ----------- 318
318
1340
CHEMI­CAL­BELT
 • C
51 219 ----------- ----------- 153
 

 

 

 


Zdroj dat
http://www.matador-belts.com/pages/binding/binding_materials_sk.html


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion