Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na základě jejich průběžného sledování
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na základě jejich průběžného sledování


NázevStanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na základě jejich průběžného sledování
AutorRNDr. Jaroslav Jochman
Rok1987
Komentář

Sledování životnosti DP na VMG 1 a zjištěná charakteristika opotřebení pryžových krycích vrstev napovídá, že spadaný přepravovaný materiál vytváří pod spodní větví pásu otěrová místa, která způsobují nadměrné opotřebení ve střední části horní pryžové krycí vrstvy dopravních pásů DPD. Charakter opotřebení se u různých TC 2 v podstatě nemění, mění se však rychlost opotřebení, které souvisí s charakterem přepravovaného materiálu, technickým stavem dolních válečků, účinností stěračů a s úrovní čištění tras DPD pomocnou mechanizací. Velmi nepříznivá situace vzniká při přepravě písků a písčitých jílů. Z ekonomického hlediska se pak nepříznivě projevuje vysoká cena OLDP, která v těchto podmínkách neodpovídá vyšší životnost v porovnání s PA pásy. Vyšší náklady na OLDP nejsou kompenzovány vyšší těžbou a nižší poruchovostí DPD. Vyšší efektivnosti provozu lze dosáhnout náhradou OLDP St 2500 pryžotextilními dopravními pásy typu 2000, šíře 1600 a 2000mm.


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion