Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy > Sledování provozoven vratné stanice š. 1 800 mm REMASLIDE.
<<< Výzkumné zprávy a expertizy

Sledování provozoven vratné stanice š. 1 800 mm REMASLIDE.


NázevSledování provozoven vratné stanice š. 1 800 mm REMASLIDE.
AutorIng. Jiří Hora
Rok1999
Komentář

     Ve zprávě je zhodnocen zkušební provoz vratné stanice s násypkou s dopadovými lištami REMASLIDE. Násypka byla zabudována na PD č. 42, š = 1800 mm na ČSA. Použitím konstrukce násypky s lištami REMASLIDE je realizována snaha minimalizovat poškození pásu v přesypech. Násypky s lištami na uhelných dopravnících se osvědčily. Tato zpráva se zabývá ověřením možnosti uplatnění této koncepce násypky na skrývkovém dopravníku.

Zkušební provoz od 1/99 do 7/99, 1297 provozních hodin, přepraveno 1983 m3 skrývky.

Výsledky:

  • Konstrukce vratné stanice s dopadem skrývkového kusovitého materiálu přímo na pás v místě podepření lištami REMASLIDE se neosvědčila.
  • Při provozu vratné stanice s lištami REMASLIDE nevzniká v místě instalace tlumících lišt teplota, která by mohla být příčinou vzniku požáru dopravního pásu.

V případě dalších zkoušek vratné stanice autoři doporučují upravit konstrukci stanice tak, aby dopad skrývkového materiálu byl situován do prostoru mezi náběhový buben a dopadové lišty.


Katalog


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion