Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Normy

Normy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Zrušeno  Označení normy  Třídící znak 
121.Textilní dopravní pásy - Zkoušení pevnosti celé tloušťky - Část 1: Stanovení pevnosti v tahu, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatíženíČSN EN ISO 283-1260387
122.Transportní zařízení - Projektování, konstruování a montážČSN 26 0003260003
123.Transportní zařízení. Míchací šneky. Hlavní rozměryxČSN 26 6461266461
124.Transportní zařízení. Zařízení pro nakládku a vykládku. Základní parametryxČSN 26 7004267004
125.Třídiče. NázvoslovíČSN 72 9301729301
126.Uzávěry dopravních zařízení. Typy a základní rozměryxČSN 26 6200266200
127.Válečkové, kladičkové a kladkové tratě. Základní parametry a rozměryČSN 26 4501264501
128.Válečky pro dopravní pásyJIS B 8803
129.Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkáchČSN EN 617260082
130.Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálůČSN EN 741260081
131.Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Článkové dopravníky s nosnými biplanárními řetězy pro kusová břemena s plochým dnem. Bezpečnostní předpisyČSN ISO 5041264102
132.Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisyČSN ISO 5042264103
133.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých místČSN 26 0607260607
134.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady nebezpečných sbíhavých míst.ČSN 26 0605260605
135.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků.ČSN 26 0606260606
136.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro šnekové dopravníky. Příklady ochrany v místech zachycení a střihuČSN ISO/TR 9172262801
137.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanoveníČSN ISO 1819260005
138.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení.ČSN ISO 7149260006
139.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Korečkové a lavičkové elevátory. TříděníČSN 26 2001262001
140.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty.ČSN ISO 2109263213


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion