Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Informace o i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Informace o

i-TES > Informace o > Nabídka produktů > Modulární válečkový pásový dopravník s hrabkami - VVV MOST spol. s r.o.
<<< Nabídka produktů

Modulární válečkový pásový dopravník s hrabkami - VVV MOST spol. s r.o.


Zveřejněno:22.06.2015
Předmět nabídky:Modulární válečkový pásový dopravník s hrabkami
Nabízející:VVV MOST spol. s r.o.
Kontakt:RNDr. Milan Neubert
Tel.:+420 777 748 209
Mail:neubert@vvvmost.cz
Obsah:

Popis modulárního válečkového pásového

dopravníku s hrabkami

 

 

 

Modulární válečkový pásový dopravník s hrabkami je určen pro dopravu sypkých hmot pod úhlem do 35° v středně těžkých až těžkých provozech. Jeho primárním použitím je vynášení těženého materiálu (spraš, suť) ze stavebních jam. Vlastní dopravník je z masivní ocelové konstrukce založené na jeklech 60x30x5mm (detail konstrukce níže).

 

Dopravník je flexibilní z hlediska osové délky. Jeho stavebnice se skládá z pěti modulů. Osové délky dvou základních modulů jsou 4685mm (hnací modul) a 5795mm (napínací modul), přičemž základní délka konstrukce je 12000mm. Celkovou osovou i konstrukční délku dopravníku lze nastavit pomocí třech prodlužovacích modulů 6000mm, 4000mm a 2000mm, čímž lze dosáhnout různých osových délek od 10,5bm do 22,5bm po 2bm. Tato vlastnost dopravníku je významnou předností např. při postupném hloubení těžební jámy.

 

Dopravní pás Matador pevnosti 400 je dvouvložkový o celkové šíři 650 mm, na nějž byly po celé délce z jedné strany zavulkanizovány hrabky (výstupky) výšky 40 mm, aby se zamezilo sesuvu materiálu při jeho transportu do výše (schéma rozmístění hrabek níže). Jednotlivé díly pásu se spojují pomocí standardní mechanické spoje, aby bylo možno měnit rychle délku dopravníku.

 

Hnací a napínací buben jsou pogumovány, aby se omezil prokluzu a přenášení vibrací. Dopravník je aktuálně vybaven motorem Stiebel K 055 o výkonu 5,5 KW/400V. K konstrukci dopravníku je po celé délce připojen z jedné strany lankový vypínač pro nouzové vypnutí motoru dopravníku.

 

Dopravník je vybaven vlastním rozvaděčem, k němuž je možné připojit až 3 dopravníky a jejich lankové vypínače. Rozvaděč umožňuje jejich postupné spouštění (nutné pro sériové uspořádání více dopravníků). Na krabici rozvaděče je zapojena signální houkačka.

 

Provozní rychlosti pásu 1,4m/s odpovídá dopravní výkon 1m3/s, tedy cca 3600m3/hod. V praxi je hlavním výkonovým omezením spíše způsob nakládání materiálu na násypku dopravníku (níže).

 

Montáž dopravníku a jeho pásu na místě využití je s ohledem na stavebnicový charakter snadná, ale vyžaduje pomoc mechanizace (jeřáb, ruka).

 

 

 

Část výkresu konstrukce rámu:

Příčný řez konstrukcí dopravníku:

   
Rozmístění hrabek na dopravním pásu:  
 


Využití dopravníku na stavbě:

 

 


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion