Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy

Výzkumné zprávy a expertizy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Autor  Rok  Komentář 
81.Stanovení možnosti kontroly spolehlivosti spojů pryžových pásůIng. Bohuslav Korb1973Závěry: zavést evidenci spojů, VMG má ...
82.Stanovení pevnosti jednostupňového lepeného spoje metodou konečných prvků (technický článek)Ing. Vladimír Patera1993Článek se zabývá teorií pevnosti jednostupňového ...
83.Stanovení pevnosti lepených spojů pásů dálkové pásové dopravy metodou konečných prvků. (technický článek)Ing. Vladimír Patera1994Uvedený článek se zabývá novým přístupem ...
84.Stanovení stupně hořlavosti dopravních pásů dodaných na PDČ B 5a a B 5b. Měření teplot na ocelové konstrukci dopravníku a stanovení nejteplejších místIng. Pavel Končal1991Stanovení teploty vznícení pásu s krycími ...
85.Studie jednobubnové poháněcí stanice TC 2.Ing. Pavel Janoušek1999Zpracovaná studie jedno-bubnové poháněcí ...
86.Studie dopravovaného těživa na povrchových dolech na opotřebení a životnost pryžového pásu. (závěrečná zpráva)Ing. Bohuslav Korb1971Přepravní schopnost pásu zohledňuje: m3 ...
87.Studie obložení pracovních stěn nakládacího zásobníku obkladovým materiálem KATCHEMID na MUS, a.s. závod HrabákIng. Jiří Hora2000Studie je zaměřena na možnost nahrazení skleněných ...
88.Studie posouzení rozdělovacího místa PD 201Ing. Jiří Barták1995Posuzuje varianty rozdělovacího místa – stavební ...
89.Technická prohlídka a spojování dopravních pásů - Západokámen Plzeň - provozovna DěpoltoviceRNDr. Jaroslav Jochman1992V červnu 1992 byla v Děpoltovicích provedena ...
90.Technicko - ekonomická studie (nasazení) přímého pohonu pásového dopravníku DPD 1800Ing. Pavel Janoušek2000Zpráva se zabývá možností nasazení přímého ...
91.Technicko - ekonomická studie renovace dopravních pásůIng. Pavel Končal1988Bylo posouzeno: nasazení OLDP a výhledová ...
92.Technicko-ekonomické vhodnosti nasazení OLDP v podmínkách k.p. DJFRNDr. Jaroslav Jochman1986Zpráva porovnává technické a ekonomické parametry ...
93.Vliv stárnutí a vulkanizačního ohřevu na soudržnost mezi ocelovým lanem a jádrovou pryží OLDPDr. Antonín Havránek CSc.1988Změny viskoelastických a dielektrických vlastností ...
94.Vyhodnocení nasazení lehké poháněcí a vratné stanice v lince aglomerátůIng. Pavel Janoušek1995Lehká poháněcí a vratná stanice parametrů ...
95.Vyhodnocení ověřovacího provozu zařízení pro indikaci podélného rozříznutí dopravního pásu na k.p, DJF BílinaIng. Pavel Končal1984Zařízení dodané z NDR, je nevyhovující pro ...
96.Vyhodnocení provozních zkušeností s nasazením stíračů (stěračů) Hosch a Martin na DPD v uhelném průmysluIng. Jiří Hora1998Stejné výsledky jako ve výzkumné zprávě ...
97.Vyhodnocení provozu OLDP na VMG 1 (podklady pro rozhodování OLDP VMG 1 v oblasti dopravních pásů).RNDr. Jaroslav Jochman1986Největší dopad na ekonomiku provozu DPD mají ...
98.Výpočet vrhové křivky materiálu z bubnu pásového dopravníku.Ing. Pavel Janoušek1996Zpracovaný algoritmus pro výpočet vrhové křivky ...
99.Výpočet pásových dopravníků, I. částIng. Jan Kosina1994Výpočet pásových dopravníků byl zpracován ...
100.Vyřešení skrápění na lokalitě Vršany (technická zpráva)Ing. Jiří Barták2000Požadavek na odprášení dvou rohových přesypů ...


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion