Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy

Výzkumné zprávy a expertizy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Autor  Rok  Komentář 
61.Provozní ověření výrobků fy MARTIN a HOSCH na DPD šíře 1800 mmIng. Jiří Hora1997 Byla sledována funkční a provozní spolehlivost ...
62.Provozní ověření výrobků fy. MARTIN na DPD šíře 1,8 mIng. Jiří Hora1996 Byla sledována funkční a provozní spolehlivost ...
63.Předávací místo dálkové pásové dopravyIng. Pavel Janoušek1985 Ve zprávě je řešena problematika předávacích ...
64.Přístroj na měření tlouštěk krycích vrstev OLDP a jeho ověření v podmínkách SHR.RNDr. Jaroslav Jochman1988 Přístroj umožňuje měřit s přesností ...
65.Racionalizace oprav a spojování dopravních pásůIng. Pavel Končal1990Na základě fyzikálně mechanických vlastností ...
66.Regulace vedení dopravního pásu ve vratné staniciIng. Pavel Janoušek1998 Pro regulaci dolní větve dopravního pásu ...
67.Renovace OLDP opravnými materiály za studena.RNDr. Jaroslav Jochman1992Zkoušky lepidel a opravných materiálů pro ...
68.Rozbor poruchovosti dopravních pásů v SHRIng. Helena Jochmanová a RNDr. Jaroslav Jochman1989 Nejčastější příčinou poruch OLDP jsou ...
69.Skrápění uhelného přesypu PD 124/122 na lokalitě Vršany.Ing. Jiří Barták2002Zpráva řeší skrápění přesypu pásového ...
70.Sledování provozních zkoušek nového kluzného materiálu KATCHEMID - N.Ing. Jiří Hora1999Ve zprávě je zhodnocen zkušební provoz nového ...
71.Sledování provozoven vratné stanice š. 1 800 mm REMASLIDE.Ing. Jiří Hora1999 Ve zprávě je zhodnocen zkušební provoz ...
72.Sledování a vyhodnocení bubnu s keramickým obložením v podmínkách dolu KohinoorIng. Jiří Hora1998Ověřovány byly poháněcí bubny s keramickým ...
73.Sledování a vyhodnocení pásu DUNLOP, MATADOR a SSO v podmínkách dolu KohinoorIng. Jiří Hora1997Dopravní pás DUNLOP byl nasazen v délce 200m. ...
74.Sledování a vyhodnocení stíračů (stěračů) HOSCH a MARTIN v podmínkách provozu drtírny DNTIng. Jiří Hora1998Ve zprávě je sledována funkční spolehlivost ...
75.Sledování energetické náročnosti vybraných pohonů DPDIng. Oldřich Havránek a Ing. Rudolf Svoboda1986Výsledkem řešení jsou informace o měrných ...
76.Sledování životnosti dopravních pásů na rypadle KU 800.1 (K 59)RNDr. Jaroslav Jochman a Ing. Věra Miškovská1990Zpráva obsahuje přehled výměn dopravních ...
77.Sledování životnosti válečků na rypadle KU 800.1 (K 59) a analýza příčin jejich opakujících se poruch (I. část)Karel Havel a Karel Šamberger1990Odborný posudek byl zpracován pro k.p. DJF Bílina. ...
78.Směrnice pro organizaci a provádění techniky mazání v SHR na k.p. Doly Ležáky MostIng.Tomáš Kratochvíl1985Obsahuje: typy a popisy mazacích souprav, ...
79.Soubor měření a vyhodnocení na poháněcí stanici DPD.Ing. Antonín Novák1999Byly měřeny pohony TC 2 s šířkou dopravního ...
80.Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na základě jejich průběžného sledováníRNDr. Jaroslav Jochman1987Sledování životnosti DP na VMG 1 a zjištěná ...


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion