Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Výzkumné zprávy a expertizy

Výzkumné zprávy a expertizy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Autor  Rok  Komentář 
1.Obracení spodní větve pásového dopravníkuIng. Josef Drobný1970
2.Metodické pokyny pro bezdemontážní diagnostiku ložisekIng.T.Kratochvil1985
3.Opravné materiály pro dopravní pásyIng. Pavel Končal1991 Srovnávacími zkouškami spojů dopravních ...
4.Náhrada skleněných cihel jako obložení stěn nakládacího zásobníku.Ing. Jiří Hora1999 Studie je zaměřena na možnost nahrazení ...
5.Expertíza současného stavu dopravních pásů na TPÚ. Technologie spojování dopravních pásů v podmínkách TPÚ.RNDr. Jaroslav Jochman1992Expertíza zahrnuje tyto údaje: vyřazené dopravní ...
6.Hodnocení změn vlastností zemin během jejich dopravy PDPIng. Zdeněk Křivan1989Výzkum byl prováděn pouze v laboratořích. ...
7.Expertíza vlivu délky spoje na pevnost při lepení dopravních pásů za studena i za teplaRNDr. Jaroslav Jochman a Karel Havel1988Zvyšování délky spoje má význam pouze do ...
8.Zpracování technicko-ekonomické studie - Kontinuální odtsraňování kovových předmětů z finální produkce Hrabák.Ing. Jiří Barták2002Autor navrhuje čtyři varianty řešení: Elektromagnetický ...
9.Analýza spotřeby dopravních pásů v SHR a prognóza do roku 1990Ing. Helena Jochmanová1989Požadavky na dodání dopravních pásů často ...
10.Návrh okamžitých opatření zamezujících vzniku požárů dopravních pásů na velkostrojích SHRKratochvíl1990Úkol vznikl po požáru zakladače ZPD 8800. ...
11.Skrápění uhelného přesypu PD 124/122 na lokalitě Vršany.Ing. Jiří Barták2002Zpráva řeší skrápění přesypu pásového ...
12.Informace o stavu řešení spolehlivého spojování širokých pryžových pásů s polyamidovými vložkamiIng. Korb a D.T.Havelka1972Cíl: Stanovit technologický postup spojování ...
13.K realizačnímu výstupu. Stanovení hlavních vlivů na životnost dopravních pásů na k.p. DVIL.Podklady a návrhy pro objektivní rozhodování a plánování v oblasti péče o stroje a zařízeníIng. P.Končal1987Zpráva „ Stanovení hlavních vlivů na životnost ...
14.Hlavní příčiny vysoké poruchovosti a snížení životnosti dopravních pásů na velkostrojích na DLM. K dílčímu real. výstupu.Ing.H.Jochmanová1988Zpráva se zabývá hlavními příčinami vysoké ...
15.Jednotná metodika použití vibrační bezdemontážní diagnostiky poháněcích jednotek DPD pro technologické celky TC 2Ing. P.Končal1988Zpráva obsahuje současné zkušenosti s používáním ...
16.K realizačnímu výstupu.Studie možnosti uplatnění přístrojů IRD 880 a VIBROPORT pro bezdemontážní diagnostiku.Ing.T.Kratochvil1986Výzkumná zpráva zdůvodňuje proč a kterým ...
17.Cestovní zpráva ze služební cesty do BLR Plovdiv ve dnech 17.11.- 2.12. 1985RNDr. Jaroslav Jochman1985Účel: Účast na světové výstavě úspěchů ...
18.Analýza současného stavu válečku DPD pro TC 2RNDr. Jaroslav Jochman1985Analýza současného stavu válečků DPD na ...
19.Výsledky sledování provozu girlandových stolic fy. PRECISMECAMilan Krajča a Karel Šamberger1979Zpráva obsahuje: provozní zkušenosti s girlandami ...
20.Posudek na girlandy s koulemi GRAFEN o průměru 68 a 93 mm - výrobek firmy Colmant Tournat, BelgieIng. P. Končal a RNDr. J. Jochman1986 Grilanda o průměru koulí 68 mm se neosvědčila ...


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion