Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Normy

Normy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Zrušeno  Označení normy  Třídící znak 
1.Seznam - Dopravníky
2.Dopravní zařízení. Názvosloví a rozděleníČSN 26 0001260001
3.Dopravní zařízení. Názvosloví a rozděleníČSN 26 0001 Tisková změna 3260001
4.Manipulace s materiálem. NázvoslovíČSN 26 0002260002
5.Zařízení pro plynulou dopravu nákladu. Všeobecná ustanovení a zkoušeníČSN 26 0003260003
6.Transportní zařízení - Projektování, konstruování a montážČSN 26 0003260003
7.Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeníchČSN 26 0070260070
8.Značky veličin pro dopravní zařízeníxČSN 26 0074260074
9.Názvosloví dopravních pásůČSN 26 0360260360
10.Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastnostíČSN 26 0370260370
11.Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastnostíČSN 26 0372260370
12.Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností. Tisková změna 2ČSN 26 0372 Tisková změna 2260372
13.Dopravní pásy s textilní kostrou. Základní ustanoveníČSN 26 0378260378
14.Dopravní pásy s textilní kostrou na všeobecné použiti. Technické požadavkyČSN 26 0381260381
15.Dopravní pásy s textilní kostrou odolné vůči zvýšeným teplotám. Technické požadavkyČSN 26 0382260382
16.Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavkyČSN 26 0383260383
17.Dopravní řetězy. Přehled. Technické požadavkyČSN 26 0402260402
18.Řetězy dopravní ploché pro skleněné obaly. Typy, základní parametry a rozměryČSN 26 0430260430
19.Řetězová kola pro dopravní řetězy. Konstrukce a výpočetČSN 26 0491260491
20.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady nebezpečných sbíhavých míst.ČSN 26 0605260605


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion