Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Normy

Normy

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Zrušeno  Označení normy  Třídící znak 
1.Dopravní zařízení. Názvosloví a rozděleníČSN 26 0001260001
2.Názvosloví dopravních pásůČSN 26 0360260360
3.Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastnostíČSN 26 0370260370
4.Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastnostíČSN 26 0372260370
5.Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností. Tisková změna 2ČSN 26 0372 Tisková změna 2260372
6.Dopravní pásy s textilní kostrou. Základní ustanoveníČSN 26 0378260378
7.Dopravní pásy s textilní kostrou na všeobecné použiti. Technické požadavkyČSN 26 0381260381
8.Dopravní pásy s textilní kostrou odolné vůči zvýšeným teplotám. Technické požadavkyČSN 26 0382260382
9.Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavkyČSN 26 0383260383
10.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady nebezpečných sbíhavých míst.ČSN 26 0605260605
11.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků.ČSN 26 0606260606
12.Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Řady základních parametrů a rozměrůČSN 26 3007263007
13.Pásové dopravníky. ZkoušeníČSN 26 3016260316
14.Pásové dopravníky. Zásady výpočtuČSN 26 3102263102
15.Zařízení pro plynulou dopravu nákladu. Všeobecná ustanovení a zkoušeníČSN 26 0003260003
16.Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeníchČSN 26 0070260070
17.Fyzikální zkoušky pryže.Stanovení materiálové životnosti deformované pryže v přirozených atmosférických podmínkách.ČSN 62 1530621530
18.Požadavky pro konstrukci a provedení zařízení, ochranných systémů a součástí pro vyloučení účinků zdrojů iniciace.ČSN EN 1127-1833250
19.Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnostČSN EN 12882260369
20.Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnuČSN EN 1554260374


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion