Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Definice a názvosloví

Definice a názvosloví

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Jiná pojmenování  Definice 
61.acceleratorurychlovač, zrychlovač, akcelerátor
62.accelerometerakcelerometr, snímač zrychlení
63.accendibilityhořlavost; zápalnost
64.accendiblehořlavý; zápalný
65.acceptpřijmout, akceptovat; snímat/převzít (zatížení); uznat
66.acceptance of loadnosnost; únosnost
67.acceptance of load testpřejímací/přebírací zkouška
68.access gallerypřístupová chodba
69.access gallery ramppřístupová/příjezdová rampa
70.access gallery shaftvstupní/přístupová jáma
71.access gallery wellpřístupová/vstupní šachta
72.accessoriesakcesorie, akcesorické minerály
73.accessoryprůvodní jev; vedlejší věc * pomocný; dodatkový; přidružený; vedlejší
74.accessory mineralsakcesorie, akcesorické minerály
75.accessory minerals partnáhradní díl/součástka
76.accident hazardúrazové riziko
77.accident hazard preventionpreventivní ochrana, úrazová zábrana/prevence
78.accident hazard rateúrazovost
79.acclivityúbočí (ve směru stoupání); sráz; stoupání
80.accompanying bedprůvodní vrstva/sloj


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion