Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dokumenty i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dokumenty

i-TES > Dokumenty > Definice a názvosloví

Definice a názvosloví

Katalog:
Sloupce:
Vyhledat: AND OR | Na stránku:
Název  Jiná pojmenování  Definice 
1.Elevátor
2.Korečky
3.abandonopustit (důlní dílo); zastavit provoz (dolu)
4.abandon a minezastavit/opustit důl
5.abandon a wellopustit/zanechat/zastavit vrt
6.abandon permanentlyodstavit (dílo), zastavit (práci)
7.abandonedopuštěný, vytěžený
8.abandoned areastařina (prostor)
9.abandoned at a depth ofzastaven v hloubce
10.abandoned coal pillarosamocený uhelný pilíř
11.abandoned drilling wellpředčasně zastavený vrt
12.abandoned mineopuštěný/vytěžený/vyčerpaný důl
13.abandoned pitopuštěný lom
14.abandoned supportztracená výztuž
15.abandoned wellzastavený vrt
16.abandoned workingopuštěné důlní dílo; stařina
17.abandonment of the drilling workzastavení vrtných prací
18.abate air pollutionsnížit znečištění ovzduší
19.ablationodplavení (zvětralých hornin); odtávání, ablace; splavování (sutě)
20.above ground nadzemní; povrchový, na povrchu (dolu)


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion